İç hastalıkları (dahiliye), çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklarda koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir.

Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hiper tansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar.

  • Genel Sağlık Kontrolü
  • Tansiyon Holter
  • Hipertansiyon
  • Spastik Kolon
  • Kan hastalıkları
  • Anemi (Kansızlık)
  • Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
  • Yaşlılıkla ilgili Hastalıklar (Geriatri)
  • İnfeksiyon Hastalıkları
  • Romatizma Hastalıkları  tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Makaleler