blog-post-image

  1. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan emzirmeye ilişkin yönerge bütün sağlık kuruluşlarında bulunmalıdır.
  2. Tüm sağlık personeli bu yönerge doğrultusunda eğitilmelidir.
  3. Hamile kadınlar emzirmenin yararları ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmelidir.
  4. Doğumu izleyen ilk yarım saat içinde emzirmeye başlanmaları için annelere yardımcı olunmalıdır.
  5. Annelere,emzirmenin nasıl olacağı ve bebeklerden ayrı kaldıkları durumlarda sütün salgılanmasını nasıl sürdürecekleri konusunda bilgi verilmeli ve uygulama ile gösterilmelidir.
  6. Tıbben gerekli görülmedikçe,yeni doğanlara anne sütünden başka bir yiyecek yada içecek verilmemelidir.
  7. Anne ile bebeğin 24 saat bir arada kalmalarını sağlıyacak bir uygulama benimsenmelidir.
  8. Bebeğin her isteyişinde emzirilmesi teşvik edilmelidir.
  9. Emzirilen bebeklere yalancı meme veya emzik türünden herhangi birşey verilmemelidir.
  10. Anneler,taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri,karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri ve bebeklerinin ve kendilerinin kontrollerini yaptırabilmeleri yönlerinden başvurabilecekleri sağlık kuruluşları hakkında bilgilendirilmelidir.