blog-post-image

Baş ağrılarında RF uygulamaları Servikojenik baş ağrılarında, oksipital nevralji, trigeminal nevralji, glossofaringeal nevraljide uygulanabilir.