blog-post-image

Solunum  yollarının mikrobik olmayan iltihaplanma  nedeniyle  daralmasına  “astım”  denir. Bu daralma,  solunum  yolları  daralmasındaki  kasların kasılmasına, mukozanın şişmesine  ve  buradaki salgının artmasına  bağlıdır.

Astımın Belli Başlı Belirtileri Nelerdir? Belirtileri Ortaya Çıkaran Nedir?

  • Hırıltı
  • Öksürük
  • Nefes  darlığı
  • Göğüste  sıkışma  hissi

Bu  belirtiler  genellikle   nöbetler halinde gelir, egzersiz  veya gülmeyle, soğuk algınlığı  sırasında veya çeşitli allerjilerle maruz kalma ile  artar. Astım tedavi edilmeme  veya yetersiz tedavi edilirse belirtiler sürekli  hale gelebilir.

Astımı başlatıcı  eteknlerin bazıları çok özgündür ve bazı  kişileri etkileyip, bazılarını etkilemez. Bilinen  başlatıcı  etkenlerin arasında en sık  görülen ev tozu akasları (toz  böcekleri), polenler r ve küf mantarları gibi allerjenlerdir. Bunun dışında  sigara  dumanı,  bazı ilaçlar ,( aspirin, bazı tansiyon ilaçları), bazı yiyecekler de  bulunan katkı  maddeleri de astımı başlatabilir.

Astım Kalıtsal Mıdır?

Evet, ailesinde astım bulunanlarda, saman   nezlesi yada egzama  olanlarda  daha sık görülür. Ancak astım ailede   böyle bir  hikaye  yokken de  ortaya çıkabilir.

Astımı Başlatan Etkenlerden Nasıl Kaçınılabilir?

Astımı başlatan  etkenler tespit edildiğinde bunlardan  kaçınmak için  alınacak önlemler, yakınmaları ve ilaç  gereksinimini  azaltabilir. Özellikle ev  tovn allerjisi olanlarda  yatak odası temizliği  önemlidir. Yatak  takımlarının her  hafta  değiştirilerek, makinada yıknaması, yatak odasındaki   halının  kaldırılması, odanın havalandırılması, akar öldürücü  ilaçların kullanılması yakınmaları azaltacaktır.

Sigara  dumanına  maruz  kalmak (içici olmadan da), kalıtsal olarak astıma eğimli olan birimde astıma neden olabilir  veya  mevcut  astımı dahada  arttırabilir. Astımlı  çocuk sahibi olma riskini arttırdığından hamilelik sırasında  sigaradan  kaçınılmalıdır.

Ben ya da Çocuğum Egzersizi Bırakmalımıyız? 

Astımlı insanların çoğunda egzersiz  yaptıklarında belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak asıtmı  iyi kontrol   edilen, yeterli  tedavi gören astımlar  normal  günlük aktivitelerini yapabildikleri  gibi,  çeşitli  spor ve egzersizleri de  yapabilirler. Öyleki  astımlı olan  olimpiyat  şampiyonu olmuş  pek çok sporcu vardır.

Astım Nasıl Tedavi Edilir?

Astımı tedavi etmekte kullanılan  ilaçlar üç ayrı grupta  toplanabilir.

Rahatlatıcılar : Astım belirtilerinin hemen  giderilmesi  sağlanır
Önleyiciler : Solunum  yollarındaki  duyarlılığı  ortadan kaldıran, uzun  süreli kullanımda  hastalığı  tedavi eden ilaçlar
Kurtarıcı  ya da Acil  İlaçlar : Kötüye  giden astım tedavisinde ya da bir nöbet  sırasında belirtileri acilen  kontrol altına almak için kullanılan ilaçlar

Hasta  ya da Ebeveyn Olarak Sizin Sorumluluklarınız;

  • İlaçları reçetede yazıldığı gibi düzenli alınız. Astımlı çocukların aileleri  için bu,  ilacın alınmasını  denetleme  ve doğru alınmasını sağlama anlamına  gelir,
  • Sigara  dumanı dahil başlatıcı etkenlerden korunma,
  • Astım kronik  bir hastalık  olduğundan, düzenli  aralıklarla  doktorunuza   görünün, sizinle düzenli ilgilenen  ve durumunuzu bilen aynı  doktora görünmenizde önemlidir.
  • Tedavi  esnasında şikayetlerinizde astım olursa,  doktorunuza planlanandan önce başvurunuz,
  • Astım konusunda öğütleri, iyi niyetli arkadaşlarınız, yakınlarınız  ya da komşularınızdan değil , doktorunuzdan  alınız. Herkesin astımı farklıdır. Bir kişiye uygun olan öğüt diğerine uymayabilir.


Astım İlaçları Güvenli Midir?

Astım  ilaçları  genellikle tedavi edilmemiş ya da yetersiz tedavi edilmiş astımdan daha  güvenlidir.

Doğal Terapiler Yardımcı Olur Mu?

Astım çoğu kez  ilaçla kolayca kontrol edilmektedir. İnsanların  çoğu ilaç almamayı tercih edip alternatif  sağlık uygulamalarına başvurmak isteyebilir. Doğal  terapilerin hiçbirisinin  etkinliği  bilimsel olarak kanıtlanamamıştır. Doktorunuz tarafından size  öneriloen tedaviyi uygulamamanız veya kesmeniz tehlikeli sonuçlara yol açabilir.