Uzm. Dr.

Hamdi ÇAYBAŞ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
doctor-foto
Derece Uzm. Dr.
Uzmanlık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

+90 542 404 10 90

[email protected]

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1969

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı: İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi 1979

Mesleki Deneyim

 • Giresun Sağlık Ocağı Tabipliği 1969-1974
 • Behçet Uz Çocuk Hastanesi 1974-1979
 • Eskişehir Devlet Hastanesi 1979-1999
 • Keşan Vatan Hastanesi 2001-2004
 • Keşan Vatan Hastanesi 2008-2010
 • Özel Polatlı Can Hastanesi 2010-2011
 • Özel Soma Vefa Hastanesi 2011-2012
 • Özel Polatlı Can Hastanesi 2013-2019

Tıbbi İlgi Alanları

 • Yenidoğan bebek takibi
 • Sağlam çocuk takibi
 • Bebek, çocuk ve ergen beslenmesi
 • Aşılama ve bağışıklama
 • İştahsız çocuk
 • Gelişme ve büyüme geriliği
 • Anne sütü ve anne beslenmesi
 • Akut ve kronik tonsilit
 • Beslenme bozukluğu
 • Febril Konvülsiyon
 • Lenfadenopatili çocuk takibi
 • Karın ağrısı
 • Astım bronşit

Eğitimi

1969 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  
1979  İzmir Çocuk Hastanesi (İhtisas)