Laboratuvarımız misyonumuz gereği "güvenilir sonuç" kadar bu sonuçları zamanında vermeye de özen gösterir. İstendiğinde üst düzey tetkiklerde dahil olmak üzere hemen hemen tüm testlerin çalışalabileceği altyapıya sahiptir. Şehrimizde bulunan birçok sağlık kurumu ile de anlaşmalı olup, bu kurumlara güvenilir sonuçlar vermektedir.

Kalite kontrolü, klinik laboratuvarcılık alanında doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için oldukça gerekli bir uygulamadır. Laboratuvarımızda her gün her parametre için mutlaka internal kalite kontrolü yaparak verdiğimiz sonuçların tekrarlanabilirliğini ve güvenirliliğini test etmekteyiz.

Laboratuvarlarımızdaki tüm cihazlar hastane bilgisayar ağına bağlıdır ve çoğu analizler el değmeden en hassas şekilde yapılmakta, sonuçlar laboratuvar uzmanı tarafından değerlendirilip, onaylandıktan sonra hastane otomasyon sistemine aktarılmaktadır. Laboratuvarımızda kan alımı steril tüplere yapılmaktadır.

Özel Can Hastanesi Laboratuvarında Yapılan Tetkikler:

 • Rutin Biyokimya Testleri
 • Hormon testleri ve Tümör Markerleri
 • İkili ve Üçlü ve Dörtlü TaramaTestleri
 • Hematolojik Testler
 • Tam kan sayımı
 • Sedimantasyon
 • Periferik yayma
 • Kan grubu
 • İndirekt/direkt coombs
 • Cross match
 • Koagülometrik Testler
 • APTT
 • Protrombin zamanı (INR)
 • İdrar ve gaita analizleri
 • Mikrobiyolojik testler
 • Spermogram
 • Tüm ELİSA tahlilleri (Hepatit testleri, AIDS tahlili, kızamıkçık, kabakulak, HPV gibi)
 • Serolojik tahliller (ASO, CRP, RF, lupus gibi)
 • Kültür anti biyogram
 • Parazit aranması
 • Boyalı, boyasız direkt mikroskobik incelemeler.