Tomografi 

Beyin, paranazal sinüs, temporal kemik, boyun, thoraks, tüm batın ve ekstremite gibi gerek ilaçlı gerekse ilaçsız olarak birçok incelemeler yapılmaktadır.

Manyetik rezonans görüntüleme

Manyetik rezonans görüntüleme, nükleer manyetik rezonans görüntüleme veya manyetik rezonans tomografi, canlıların iç yapısını görüntüleme amacıyla daha çok tıpta kullanılan bir yöntemdir. Yüksek düzeyde manyetizmayla canlı doku, yansıtma yöntemiyle görüntülenir.

Konvansiyonel (Direkt) Röntgen

İki ayrı odada, iki ayrı röntgen cihazı ile ilaçlı ve ilaçsız her türlü grafiler çekilmektedir.

İlaçlı tetkikler İVP, HSG vb.

İlaçsız tetkikler ADBG, Akciğer, DÜSG, Kafa Grafileri, Lomber Grafiler, Ekstremiteler vb.

Mamaografi 

Meme kanserini erken teşhis amacı ile 40 yaşını doldurmuş kadınlara meme taraması yapılmaktadır.

Portable Röntgen Cihazı

Servislerde yatmakta olan ya da ameliyattan yeni çıkmış radyoloji bölümümüze gelmekte zorluk çeken hastalarımız için yatağında Portable Röntgen Cihazı ile grafi çekilmektedir.

Ultrason Cihazı

Tüm Abdomen, Boyun, Meme, Yüzeysel, Obstetrik, Kalça, Tiroid, Parotis Bezi gibi birçok inceleme yapılarak hastaya teşhis konulmaktadır.

Ultrason Cihazı İle Yapılan Renkli Doppler İncelemeleri

Bilateral Venöz Doppler, Bilateral Arteriel Doppler, Renal Doppler, Skortal Doppler, Obstetrik Doppler, Karotis ve Vertebral Arter Renkli Doppler gibi birçok tetkik yapılmaktadır.

Dört Boyutlu Ayrıntılı Obstetrik İncelemesi

Hastanın isteği üzerine bebek ayrıntılı olarak değerlendirilmekte ve renkli görüntüler alınarak incelemeler yapılmaktadır.

CR Sistemi

Radyoloji bölümümüzde yapılan tüm tetkiklerin görüntüleri CR cihazında tespit edildikten sonra hastanemizin PACS sistemi sayesinde bütün birimlere gönderilmektedir.