Hasta Anketimize Katılın...

HASTA HAKLARI

Özel Polatlı Can Hastanesi’nde size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar.Haklarınız

1) Hizmetten genel olarak faydalanma
Irk,dil,din ve mezhep,cinsiyet,felsefi inanç ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkıdır.

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme
Hastalar her türlü hizmetin ve imkânın neler olduğunu öğrenme ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3) Mahremiyet
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.

4) Reddetme,durdurma ve rıza
Tedaviyi reddetme,durdurulmasını istemeye,tıbbi müdahalede rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkı vardır.

5) Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme
İmkânlar ölçüsünde sağlık kuruluşunu seçme,değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek-vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanın kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme hakkı vardır.

6) Güvenlik
Sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

7) Dini vecibelerini yerine getirebilme
Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirme hakkı vardır.

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi
Saygı,itina ve ihtidam gösterilerek,güler yüzlü nazik ve şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10) Müracaat. Şikâyet ve dava hakkı
Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru şikâyet ve dava hakkını kullanma hakkı vardır.