Tel : +90 312 621 41 41

Doctor

Uzm. Dr. Hamdi Çaybaş

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1969

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi 1979

Mesleki Deneyim

Giresun Sağlık Ocağı Tabipliği 1969-1974

Behçet Uz Çocuk Hastanesi 1974-1979

Eskişehir Devlet Hastanesi 1979-1999

Keşan Vatan Hastanesi 2001-2004

Keşan Vatan Hastanesi 2008-2010

Özel Polatlı Can Hastanesi 2010-2011

Özel Soma Vefa Hastanesi 2011-2012

Özel Polatlı Can Hastanesi 2013-2019

Tıbbi İlgi Alanları

 • Yenidoğan bebek takibi
 • Sağlam çocuk takibi
 • Bebek, çocuk ve ergen beslenmesi
 • Aşılama ve bağışıklama
 • İştahsız çocuk
 • Gelişme ve büyüme geriliği
 • Anne sütü ve anne beslenmesi
 • Akut ve kronik tonsilit
 • Beslenme bozukluğu
 • Febril Konvülsiyon
 • Lenfadenopatili çocuk takibi
 • Karın ağrısı
 • Astım bronşit